Reference 2014 - Želízy - dle návrhu Ing. Markéty Pešičkové