Při výrobě námi dodávaných prvků jsou používány nejkvalitnější dostupné materiály, technologie a konstrukční řešení. Při správné instalaci a vhodném používání budou prvky sloužit ke spokojenosti mnoha dětí po celou dobu své životnosti, která dle podmínek může dosahovat až několika desítek let.


Dřevo:
Na nosné konstrukční části herních prvků jsou používány lepené, mimostředové hranoly z modřínového dřeva. Tyto vysoce pevné, odolné nosníky vykazují vysokou stabilitu, tvarovou pevnost a odolnost proti praskání dřeva. Na přání zákazníka lze u vybraných herních prvků vyrobit konstrukci herních prvků i z jiných dřevin (smrk, borovice, akát, dub). Na příčky žebříků je pro svou pevnost a pružnost použito dřevo jasanové.


Ochrana dřeva:
Přes přirozenou odolnost modřínového dřeva přikládáme velký význam jeho ochraně pro dosažení dlouhé životnosti. Konstrukční ochranou jsou plastové a hliníkové kryty, které chrání sloupky před pronikáním vody a UV zářením. Veškeré dřevěné části konstrukce jsou ošetřeny silnovrstvou, ekologickou, UV-odolnou lazurou na bázi akrylátu, zaručující odolnost proti vodě a stálost za každého počasí.

Plasty:
Plastové díly jako např. bariéry, tělesa pružinových houpadel apod. jsou vyrobeny z vysokotlakého celobarevného polyethylenu. Tento materiál se vyznačuje nadprůměrnou barevnou stálostí a odolností proti poškrábání. Je nelámavý a odolný UV záření a atmosférickým vlivům. Dalším materiálem, který je u našich herních prvků používán, nese označení HPL. Jedná se o vysokotlaký laminát, který opět vykazuje vysokou odolnost při namáhání. Je velice pevný a bezúdržbový.

Kovové části:
Součástí většiny herních prvků jsou i kovové díly a doplňky. Jedná se opět o velice kvalitní silnostěnné kovy, které musí mít kromě praktického využití i odpovídající vzhled a dlouhou životnost. Pro kovové části používáme 2 typy povrchové úpravy – elektro/katodické nanášení barvy a práškové lakování. Oba způsoby velmi účinně ochraňují kov proti korozi. Kromě těchto kovových částí bývají součástmi herních sestav i prvky z nerezové oceli.

Lanové části:
Lanové herní prvky i všechny doplňky z lan jsou vyrobeny v provedení Herkules, což je polypropylénové lano s jádrem z ocelových provazů. Všechny tyto součásti jsou proto velice pevné a současně odolné projevům vandalismu.

Systém kotvení:
Konstrukce herních prvků jsou do terénu kotveny použitím ocelových zemních kotev s antikorozní úpravou, nevyžadující následnou údržbu. Tyto žárově pozinkované patky jsou kompletně zapuštěny do podpěr a zajištěny pozinkovanými šrouby s jistícími matkami, které jsou zakryty plastovými krytkami. Tímto způsobem je vyloučena možnost zranění o vyčnívající šrouby. Zemní kotvy jsou při instalaci zařízení zabetonovány, zamezují styku dřevěných částí se zemí a zajišťují tak jejich ochranu proti uhnívání.

Záruky:

Vzhledem k vysoké kvalitě našich produktů poskytujeme zákazníkům na naše výrobky nadstandardní záruky.

Záruka zahrnuje bezplatnou výměnu náhradních dílů, jestliže se jedná o chybu při výrobě, vadu materiálu nebo poškození, která vzniknou z těchto důvodů. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé vandalstvím, cizím zaviněním, nevhodným používáním nebo neodbornou montáží. Záruka se též nevztahuje na přirozené opotřebení a na následky živelných pohrom.