Označení : DA 5110 A
Název : Vahadlová houpačka čtyřmístná
Věková kategorie : 3 - 12 let
Rozměry (cm) : d/š 400 / 20
Bezpečnostní zóna (cm) : d/š
700 / 310
Maximální výška pádu (cm) : 90
Dopadová plocha (m2) : 0

 DA5110 A 2D