Protože na dětských hřištích dochází z nejrůznějších příčin i k úrazům, byla vydána bezpečnostní pravidla, aby tyto situace mohly být eliminovány. V České republice se touto problematikou zabývá česká technická norma ČSN EN 1177. Tato norma stanoví požadavky a podmínky na povrchy tlumící náraz. Následující tabulka uvádí příklady běžně používaných materiálů tlumících náraz s odpovídající výškou pádu:

 

 

Drny:

Obecně platí pravidlo, že u herních prvků, u nichž je stanovena maximální výška pádu 1m, postačuje v nárazové ploše udržovaný trávník. V případě dobrého udržování je tato varianta schopna tlumit nárazy do stanovené hodnoty, tj. max. 1m výšky volného pádu. V případě nedostatečné údržby je tlumící schopnost výrazně snížena. Proto je nutné travnatou plochu udržovat v dobrém vyhovujícím stavu.

 

 

Kůra:

Kůra je hmota, která se v praxi používá velmi málo. Má své nesporné výhody, mezi které patří např. měkkost a dobré tlumící schopnosti. Naopak k negativním vlastnostem se řadí krátkodobá životnost ve srovnání s jinými povrchy a v případě vlhkosti i relativně větší možnost znečištění oděvu. Jako plocha tlumící náraz se hodí především do míst, kde je kladen důraz na přírodní vzhled.

 

Dřevotříska:

Název "dřevotříska" bývá většinou spojován s dřevotřískovými deskami, které jsou používány mimo jiné při výrobě nábytku. Norma tento název používá jako označení pro dřevěnou štěpku v uvedené frakci (viz tabulka). V každém případě i tato hmota je používána jen zřídka, i když její tlumící vlastnosti jsou opět velmi dobré. Při výběru vhodné štěpky je nutné klást důraz na typ dřeviny, ze které byla zpracována, neboť u některých druhů dřeva tato štěpka vykazuje krátkou životnost. Jako nejvhodnější se prozatím ukázala štěpka vyrobená z bukové nebo dubové suroviny. Její použití je opět vhodné především tam, kde je vyžadován přírodní vzhled a dobré tlumící schopnosti.

 

Písek:

Písek je hmota, která je velmi často používána v nárazové ploše herního prvku jako povrch tlumící náraz. Jedná se o přírodní materiál, který je již od pradávna spojen s malými dětmi, protože v pískovišti si hrál snad každý z nás. Ve vztahu k dopadové ploše se však nejedná o pískoviště jako takové, nicméně vlastnosti písku jsou i v tomto případě zcela využity. Má opět velmi dobré tlumící schopnosti a z materiálů používaných pro dopadové plochy dětských hřišť je to často ekonomicky nejpřístupnější varianta. I zde je však potřeba dát pozor na výběr písku, protože ne každý je pro dopadovou plochu vhodný. Nutné je také zdůraznit, že z důvodu tzv. přirozeného roznášení je důležité potřebné množství udržovat, doplňovat i vyměňovat. V případě použití písku často trpí i herní prvky, protože písek, který ulpí dětem na botičkách i oblečení, se stává brusným materiálem dřevěných i kovových částí, skluzavek

apod.

 

Štěrk:

Štěrk je dalším zástupcem tzv. volného drobného materiálu, který je na dětských hřištích velice často využíván jako povrch tlumící náraz. Platí u něj stejné vlastnosti jako u výše popsaných hmot, tj. velmi dobré tlumící schopnosti. Nicméně i zde dochází k tzv. roznášení. V praxi to pro provozovatele opět znamená starost o doplňování a udržování odpovídajícího množství a tvaru. U štěrku je velmi důležité dát také pozor při výběru vhodného typu, protože ne všechny štěrkovny odpovídající druh vyrábějí. Nutné je dodržet danou frakci (viz tabulka), ale i provedení, tzn. jediným vhodným štěrkem je frakce 2 – 8 bez ostrých hran. Tento typ bývá zaměňován za levnější variantu drceného štěrku, který má však ostré hrany a tudíž není vhodný jako materiál tlumící náraz. A tak jako i u písku platí pro štěrk podmínka použít hmotu bez prachových nebo jílových částic.

 

Jiné materiály:

Mezi jiné materiály lze zařadit všechny ty, které nejsou v tabulce uvedené a u kterých je tlumící schopnost závislá na provedení zkoušky dle HIC (kritérium pro poranění hlavy). Naše společnost používá 2 materiály pro tlumení pádu, které nejsou uvedené v tabulce a jedná se o:

 

Pryžový povrch: 

Pryžový povrch je moderní, stále více používaný materiál, který je určen pro tlumení pádu a který má atesty stanovující vhodné provedení pro různé výšky pádu. Nejčastěji je používáno provedení z pryžových dílců, které lze relativně snadno pokládat a v případě potřeby i lepit na vhodný podklad. Pro různé výšky pádu jsou nejčastěji používány dílce o výšce 20 - 80mm.

 

 

Dalším způsobem, jak vytvořit pryžový povrch je pomocí lité pryžové hmoty – tzv. litý povrch. Jde o jakousi celistvou pryžovou plochu, která je opět určena k tomu, aby tlumila možný pád a současně vytvářela ucelenost herního prvku. Obě varianty se vyznačují vysokou praktičností a minimální údržbou ze strany provozovatele. Velmi často je pryžová dlažba vybírána do těch míst, kde jsou instalovány moderní hodnotné prvky, protože tento povrch kromě praktických vlastností vykazuje i velkou míru tzv. estetické čistoty. Aby pryžový povrch plnil svůj účel a přitom se neměnily jeho vlastnosti, je nutné pod každou pokládku vytvořit vhodnou skladbu podloží, která se současně stává i drenážní vrstvou pro odvod vody.

 


Childs Play 

Tento název zvolila anglická firma Notts Sport (www.nottssport.co.uk) pro materiál, kterým naše společnost doplnila nabídku bezpečnostních povrchů pro dětská hřiště. V roce 2007 jsme získali výhradní zastoupení pro Českou republiku na dodávku a realizace těchto povrchů, které představují špičku mezi používanými technologiemi. Jedná se o syntetický materiál, který má velmi dobré tlumící vlastnosti a současně vykazuje velice dlouhou životnost bez potřeby údržby. Pokud bychom měli tento povrch přirovnat k nějakému řešení, potom bychom mohli hovořit o koberci, který má různé typy skladeb pro různé pádové výšky. Vzhledem k technologii pokládky je dokonce možné vytvářet na herní ploše i barevné kombinace pomocí různých obrazců a tvarů. Díky těmto možnostem se stává povrch Childs Play jedinečným řešením pro individualitu každého hřiště.