Prvky do svahu

da-1201-s

Věžička do svahu

da-1209-a

Nástupní podesta pro svahovou skluzavku

da-1209-c.3

Lodička se svahovou skluzavkou

da3225_a
Lezecká stěna do svahu s chyty 2,5 m
20140606_090814_da3230_a

Lezecká stěna do svahu s chyty

3 m

da3245_a
Lezecká stěna do svahu s chyty 4,5 m
da3250_a2

Lezecká stěna do svahu s chyty

5 m

da3325_a
Lezecká stěna do svahu se sloupkem 2,5 m
da3330_b2

Lezecká stěna do svahu se sloupkem 3 m

da3345_a
Lezecká stěna do svahu se sloupkem 4,5 m
20140606_092103_da3350_a
Lezecká stěna do svahu se sloupkem 5 m
da-5004-a1

Balanční pěšina do svahu

ks2353_a
Skluzavková podesta